Ücretsiz Kargo - Güvenli ödeme

WEBSİTESİ ÜYELİĞİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

WEBSİTESİ ÜYELİĞİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Üye/Üye Adayımız;

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak Keikei Tekstil Ve Giyim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (‘’[KEİKEİ]’’ veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan şekilde işlenebilecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri:

Şirketimiz, kişisel verileri, Üye olma aşamasında vermiş olduğunuz bilgilerden ve/veya sonrasında web sitesi içerisinde yer alan üyelik bilgilerim kısmı üzerinden sonradan ekleyip/değiştireceğiniz bilgilerden elde etmektedir. Kişisel verileriniz; üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması (sözleşme tarafı olarak ad-soyad gibi bilgileriniz,), kanunlarda açıkça öngörülme, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati ve/veya Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması (ID-PASWORD bilgileri), sonraki kurulabilecek sözleşmelere hazırlık (adres ve fatura bilgileriniz) açık rıza (ticari elektronik ileti gönderilebilmesi için işlenen iletişim verileriniz ile cinsiyet, doğum tarihi, lokasyon verileriniz) hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir.

Farklı Aşamalarda İşlenebilecek Veri Kategorileri ve Veri Türleri

Kimlik:

Ad-Soyad, Doğum Tarihi(*), Cinsiyet(*)

İletişim:

Telefon Numarası, Şehir, İlçe/Semt, Açık Adres, E-posta adresi, lokasyon(*)

Kullanıcı Bilgileri:

Şifre, Kullanıcı Adı

Finans:

Fatura Adresi ve V.K.No, Vergi Dairesi ile Diğer Fatura Bilgileri,

*İlgili kişisel verileriniz ancak sizlerin üyelik bilgilerim kısmından sonradan bildirmeniz ve açık rızanız kapsamında işlenmektedir.

Tabloda belirtilen kişisel veriler olağan faaliyetler kapsamında işlenebilecek kişisel verilerinizi belirtmekte olup istisnai işlemler kapsamında yine bu Aydınlatma Metni bağlamında kişisel verileriniz işlenebilir.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, müşteri kayıtlarının oluşturulması ve takibi, üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifa edilebilmesi, satış sözleşmelerine hazırlık amacı ve kolaylık sağlanması için, müşteriye web sitesinin kullanımında kolaylık sağlanması, talep ve şikayetlerin takibi, iş sürekliliği ve faaliyetin devamlılığının sağlanması, pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında izin veren müşterilerimize kampanya - indirim vb. durumlarda müşterinin yararlanabilmesi için haberdar edilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetim ve icrası, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak ve gerekli veri minimizasyonunu sağlanarak; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımızla, iş ortaklarımızla, iştiraklerimiz ve bağlı şirketlerimiz ve hissedarlarıyla, Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışındaki hizmet sağlayıcılarıyla, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, site kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, kargo ve kurye firmaları, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler, bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, özel iş ortaklığımızın olduğu kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere,
Ayrıca;

Denetleme ve durum tespit faaliyetleri için uzmanlar, hukuk büroları ve denetleme firmaları ile düzenleyici ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kamu kurumları, sigorta şirketleri, sosyal yardım destek fonları, iş danışmanlarıyla,

Yetkili idari ve denetleme kurullarıyla ve/veya diğer yetkili denetleyici kurum ve kuruluşlarla,

Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için ile [email protected] iletişime geçebilir veya www.keikei.co adresinde yer alan “Başvuru Formu”nu doldurup;

Dolapdere Cd. Küçükbayır Sk. 119/A Şişli / İstanbul adresine bizzat getirebilir,
Belirtilen adrese, ıslak imzalı olarak noter kanalıyla gönderebilir,
[email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Başvuruda ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu yer almalıdır.

Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz, kayıt ortamının maliyetini tarafınızdan talep edilebilecektir.